انگلیسی
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:  رحیم بهشتی                 

مرتبه علمی: استادیار پایه 10

بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام

پست الکترونیکی: Beheshti@iaushab.ac.ir

 

تحقیق و پژوهش

استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری :

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

يوسفي اصل مجيد

کارشناسی ارشد

مطالعه اثر ترکيبات آنتي اکسيدان بر پارامترهاي ميکروسکوپي مني گاوميش به­دنبال پروسه انجماد

2

نوروزي  احسان

کارشناسی ارشد

اثر تزريق داخل تخممرغي فاکتور رشد شبه انسوليني يک (IGF-1) و گلوکز بر عملکرد و ويژگي­هاي لاشه جوجه­هاي گوشتي  

3

نصيري يوسف

کارشناسی ارشد

بررسي اثر رتينول، اسيد رتينوئيک و بتا- مرکاپتو اتانول بر تکوين آزمايشگاهي

4

فروغي حجت

کارشناسی ارشد

 PMSG، GnRH بر همزمان­سازي فحلي در ميش­هاي مغاني

5

جعفر پور امير

کارشناسی ارشد

. اثر دي‌تيوتريتول در رقيق­كننده مني بر كيفيت مني منجمد گاوميش آذربايجان

6

چاوشي مير ياسين

کارشناسی ارشد

اثرات کورکومين و ويتامين-اي در رقيق كننده مني بركيفيت مني بعد از ذوب گاوميش آذربايجان

طرح - پروژه های پژوهشی :

عنوان

موسسه حمایت کننده

بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك رحم گاوهاي غير آبستن كشتاري در كشتارگاه صنعتي تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

بررسي ميزان شيوع و سبب شناسي ورم پستان تحت باليني در گله هاي گوسفند شهرستان تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

مطالعه مقايسه ائي اثر مايع فوليکولي گاو و سرم بند ناف گوساله در محيط F10 Hams با محيط فاقد پروتئين در کشت آزمايشگاهي رويانهاي دو سلولي موش سوري

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

مقايسه مورفولوژي و فراساختار فوليکول هاي تخمدان گاو و بررسي ميزان آپوپتوز پس از انجماد شيشه اي با دو روش "معمول" و "پوشش مستقيم

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك رحم گاوهاي غير آبستن كشتاري در كشتارگاه صنعتي تبريز در فصل پاییز

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

مطالعه بيومتريك دستگاه تناسلي گاوهاي ماده بومي غير آبستن از سن 18 ماهگي تا 72 ماهگي در منطقه شهرستان شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

تاثير مصرف عصاره سير و مكمل كلرايد كروم بر غلظت برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم و بيضه موش‌هاي سوري نر

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

بررسي اثر آنتي اکسيدانها بررشدآزمايشگاهي تخمك مرحله ي ژرمينال وزيكل گاو

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

بررسي سبب شناسي ورم پستان تحت باليني و تغييرات سلولي بيوشيميايي ناشي از آن در شير گاوميش هاي شهرستان تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

مطالعه اثرات آنتي اکسيدان­هاي ويتاميني، پروتئيني و ترکيبات تيولي در رقيق كننده انجمادي بر توان آنتي­اکسيدانتي مني گاوميش رودخانه اي

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

ورم پستان، کشت رویان، اثر آنتی اکسیدان­ها در انجماد اسپرم

 

 

 جوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده :

 

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

کشور

دانشجوی ممتاز علمی اخلاقی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

ایران

پژوهشگر برتر سال  90 و 91

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر 

 ایران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.