انگلیسی
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:  رحیم بهشتی                 

مرتبه علمی: استادیار پایه 10

بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام

پست الکترونیکی: Beheshti@iaushab.ac.ir

 

پست الکترونیکی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.