انگلیسی
سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:  رحیم بهشتی                 

مرتبه علمی: استادیار پایه 10

بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام

پست الکترونیکی: Beheshti@iaushab.ac.ir

 

Home

 

روزهای حضور  طی ترم اول 95-94:

شنبه   یکشنبه  دوشنبه

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.